Bhaiya pranam mujhe Krishna tabeej se fayeda hua

[11:51 AM, 1/2/2019] Sheoshankar Shahi Delhi: Bhaiya pranam mujhe Krishna tabeej se fayeda hua Hain [12:10 PM, 1/2/2019] Vedant Sharmaa Jyotish: good